Takie kwestie są regulowane instrukcjami zakładowymi. Przykładowy zapis z instrukcji dla motorniczych MPK Wrocław:

§ 19

[…]

2. W czasie jazdy motorniczemu zabrania się:

[…]

b) prowadzenia rozmów z pasażerami (wyjątek stanowi postój na przystanku, kiedy motorniczy może udzielić krótkich, rzeczowych odpowiedzi na pytania pasażera),

[…]

e) palenia tytoniu, spożywania pokarmów i picia napojów,