Uprawnienia do prowadzenia pojazdów to dla wielu osób konieczność. Nie chodzi tylko o możliwość poruszania się swoim samochodem – odpowiednie prawo jazdy to również często konieczny warunek w wymaganiach na niektóre stanowiska pracy. Z tego artykułu dowiesz się, jakie typy uprawnień możesz uzyskać i jak dużo będzie to kosztowało.

Konieczne wymagania

Niezależnie od tego, jaki typ prawa jazdy cię interesuje, będziesz musiał spełnić następujące warunki (część z nich również wiąże się z kosztami):

  • osiągnąć wymagany dla danej kategorii wiek (przy czym szkolenie możesz rozpocząć już na 3 miesiące przed tym terminem),
  • zrobić odpowiednie zdjęcia do dokumentów,
  • przejść badanie lekarskie i uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów z danej kategorii,
  • tam, gdzie to wymagane – przejść badania psychologiczne i uzyskać adekwatne orzeczenie.

Ceny prawa jazdy różnych kategorii

Kategoria AM

Kategoria ta daje uprawnienia do prowadzenia pojazdu dwu- lub trzykołowego z silnikiem spalinowym maks. 50 cm3 lub silnikiem elektrycznym maks. 4kW, a także czterokołowego o masie własnej nie przekraczającej 350 kg. W każdym przypadku obowiązuje konstrukcyjne ograniczenie prędkości do 45 km/h. Minimalny wiek to 14 lat. Cena szkolenia to około 1000 zł. Koszt egzaminów teoretycznego i praktycznego powinien zamknąć się w 200 zł. Na koniec pozostaje jeszcze odbiór dokumentu, czyli kolejne 100 zł.

Kategoria A1

Motocykle dwu- i trójkołowe o pojemności skokowej maks. 125cm3 lub mocy maks. 11kW (przy stosunku nie przekraczającym 0,1kW/kg masy własnej pojazdu). Dla motocyklu trójkołowego limit mocy jest większy i wynosi 15kW. Kurs z teorią zazwyczaj zmieści się w cenie 1600-1800 zł, chociaż w wielu szkołach są też oferty poniżej 1500 zł.

Kategoria A2

Analogiczna do A1, z tym że daje uprawnienia do prowadzenia pojazdów o większej mocy: maksymalnie 35kW (tj. 47,59KM), maks. 0,27KM/kg. To uprawnienie dostępne jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Typowy koszt kursu to przedział 1500-2000 zł.

Kategoria A

Ta kategoria to marzenie każdego miłośnika dwóch kółek – pozwala prowadzić motocykle o dużej mocy, jednośladowe lub wielośladowe, także wyposażone w wózek boczny. Minimalny wiek to 24 lata lub 20 dla osób posiadających już uprawnienia A2. Jako uśredniony koszt kursu na kategorię A można przyjąć 1500 zł, przy czym oczywiście zakres cen zależy od lokalizacji i renomy danej szkoły.

Kategoria B

Najpopularniejsza kategoria, pozwalająca prowadzić typowe samochody osobowe oraz małe samochody dostawcze. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów (np. samochód z przyczepą) nie może przekraczać 3,5 tony, jednak w lipcu mają wejść przepisy zwiększające ten limit o tonę. Ta kategoria zawiera w sobie również uprawnienia A1, czyli pozwala poruszać się motocyklami o niewielkiej mocy. Rozrzut cen kursu na kategorię B jest spory i mieści się w zakresie 1200-2300 zł, zależnie od miasta, w którym działa wybrana przez ciebie szkoła.

Kategoria B+E

Jest to uzupełnienie poprzedniej kategorii (tj. trzeba posiadać prawo jazdy kategorii B, aby móc zdobyć te uprawnienia). Daje uprawnienia do prowadzenia pojazdu o masie maksymalnej 3,5 tony wraz z przyczepą, której masa nie przekracza masy pojazdu ciągnącego. Koszt takich uprawnień jest o 300-500 zł niższy niż koszt kategorii B.

Kategoria C

Ta kategoria da ci prawo do prowadzeni pojazdów o masie własnej przekraczającej 3,5 tony, jednak z wyjątkiem autobusów. Cena kursu to kilkaset złotych powyżej 2 tysięcy.

Kategoria C+E

Analogicznie do kategorii B+E – jest to uzupełnienie uprawnień C o możliwość dołączenia do pojazdu przyczepy. Dorobienie tej kategorii kosztuje zazwyczaj tyle samo, co kategoria podstawowa (kat. C), czyli ok. 2500 zł.

Kategoria D

Dopiero ta kategoria pozwala prowadzić duże pojazdy osobowe, czyli autobusy. Wymóg konieczny to ukończone 24 lata oraz prawo jazdy kategorii B. Za kurs przygotowujący do egzaminu zapłacisz dużo, bo ponad 4 tysiące. Kurs zazwyczaj jest tańszy, jeżeli posiadasz już prawo jazdy kategorii C.

Kategoria D+E

Dodaje do uprawnień D możliwość podłączenia ciężkiej przyczepy. Koszt to około 3000 zł.

Kwalifikacja wstępna

Jeżeli uzyskałeś kwalifikacje z grupy D po 10 września 2008 roku lub kwalifikacje z grupy C po 10 września 2009 roku, a chcesz pracować jako kierowca zawodowy, musisz przejść tzw. kwalifikację wstępną. Jest to jeden z typów kursu na prawo jazdy i kosztuje ponad 5000 zł lub około połowę tej kwoty w wersji przyspieszonej.