Stawki są różne. Na 2010 rok oscylują w granicach 5 tysięcy złotych plus koszty badań (i egzaminu). Często istnieje możliwość rozłożenia spłaty w czasie (raty). Czasami na kurs kieruje Urząd Pracy, partycypując w opłatach lub ponosząc je całkowicie. Powszechnie przyjętym rozwiązaniem jest, że przewoźnik umarza część kosztów, jeżeli zdecydujemy się u niego pracować i podpiszemy kontrakt na określony czas (np. trzy lata).