Do prowadzenia pojazdów silnikowych, a więc także samochodu i motoru, niezbędne jest posiadanie prawa jazdy. Aby otrzymać ten dokument musimy złożyć egzamin praktyczny i teoretyczny przed uprawnionymi egzaminatorami. Prawo jazdy jest wydawane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S. A.

Zależnie od typu pojazdu, musimy posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii:

 1. Kategoria A Pozwala nam prowadzić motocykl, także z przyczepą. Minimalny wiek to 18 lat
 2. Kategoria A1 Uprawnia do poruszania się mniejszym motocyklem, z silnikiem o pojemności skokowej maksymalnie 125 cm³ i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM). Minimalny wiek to 16 lat
 3. Kategoria B Najpopularniejsza kategoria, dające prawo prowadzić pojazd samochodowy o masie całkowitej maksimum 3,5 tony, z wykluczeniem autobusów i motocykli. Do samochodu może być podczepiona przyczepa o masie nie przekraczającej masy własnej pojazdu (łączna masa całkowita zespołu pojazdów nie powinna przekroczyć 3,5 tony). Minimalny wiek to 18 lat.
 4. Kategoria B1 Pojazd samochodowy, trójkołowy lub czterokołowy, o masie nie przekraczającej 550 kilogramów. Minimalny wiek to 16 lat.
 5. Kategoria C Uprawnienie do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (z wyłączeniem autobusów). Kategoria obejmuje także ciągniki rolnicze lub pojazdy wolnobieżne. Minimalny wiek to 18 lat.
 6. Kategoria C1Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t (z wyłączeniem autobusów). Kategoria obejmuje także ciągniki rolnicze lub pojazdy wolnobieżne. Minimalny wiek to 18 lat.
 7. Kategoria D Uprawnia do prowadzenia autobusu, ciągnika rolniczego oraz pojazdu wolnobieżnego. Minimalny wiek to 21 lat.
 8. Kategoria D1Uprawnia do prowadzenia autobusu przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą) oraz ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym. Minimalny wiek to 21 lat.
 9. Kategoria TDaje prawo prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (lub przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym. Minimalny wiek to 16 lat.

Istotne są też zasady łączenia kategorii:

1. Kategoria B+E, C+E lub D+E

Uzyskujemy prawo do poruszania się pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, z przyczepą. Minimalny wiek taki jak przy odnośnych kategoriach, czyli 18 lat dla B i C oraz 21 lat dla E i D.

2. Kategoria C1+E

Takie połączenie kategorii pozwala nam prowadzić zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składający się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie nie przekraczającej masy pojazdu ciągnącego. Minimalny wiek to 18 lat.

3. Kategoria D1+E

Uprawnia do jazdy zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie nie przekraczającej 12 t. Zespół może się składać z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie nie przekraczającej masy pojazdu ciągnącego.

Dodatkowe ustalenia:

 1. Posiadanie prawa jazdy kategorii B i C+E lub B i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B oraz E.
 2. Posiadanie prawa jazdy kategorii C+E i D uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D oraz E.
 3. Posiadanie kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 uprawnia do kierowania pojazdami w nich wymienionymi z przyczepą lekką.
 4. Posiadanie prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (lub przyczepami).
 5. Aby uzyskać prawo jazdy kategorii C, C1 lub D1, trzeba posiadać prawo jazdy kategorii B.
 6. Aby uzyskać prawo jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E, trzeba posiadać prawo jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.