Kursy organizują przedsiębiorstwa (MPK, MZK lub inny przewoźnik miejski). Stąd możliwość umożenia części kosztów kursu, o ile podejmiemy się pracy u danego przewoźnika.