Zakres i rodzaj pytań jest bardzo zróżnicowany. Zależy od tego na jaką konkretnie trakcję się decydujemy. Na egzaminie obowiązuje wiedza BHP, dotycząca zasad poruszania się lokomotywą, jej budowy i eksploatacji i in. Poniżej znajdziesz przykładowe pytania z różnych obszarów wiedzy.

 1. Na jaką odległość nie wolno się zbliżać do wiszącego przewodu jezdnego będącego pod napięciem?

  Minimalna odległość to 1,5 metra.

 2. Jaka instrukcja zawiera postanowienia odnośnie włączania ogrzewania?

  Instrukcja Mw62.

 3. Do kogo maszynista zgłasza nieprawidłowości uniemożliwiające bezpieczne wykonanie pracy podczas przyjmowania pojazdu trakcyjnego?

  Do dyspozytora.

 4. Gdzie maszynista zapisuje nieprawidłowości uniemożliwiające bezpieczne wykonanie pracy podczas przyjmowania pojazdu trakcyjnego?

  W książce pokładu pojazdu.

 5. Na czyje polecenie może zostać włączone ogrzewanie na stacji początkowej?

  Na polecenie rewidenta wagonów.

 6. Na jakim odcinku obowiązuje jazda ze wskazaną prędkością, w przypadku, gdy sygnał na semaforze wjazdowym zezwala na jazdę z prędkością 40, 60 lub 100 km/h?

  Do końca okręgu zwrotnicowego osłanianego tym semaforem.

 7. Gdzie ustawiona jest pierwsza tablica z czterema pasami wskaźnika uprzedzającego W 11?

  W odległości 400 metrów przed semaforem.

 8. Kiedy stosuje się oznaczenie przodu i tyłu lokomotywy jednym białym światłem od strony czynnego stanowiska maszynisty?

  Przy manewrach nocą.

 9. Z jakiego stanowiska należy podawać sygnał ręczny manewrowy w porze nocnej?

  Tak, aby był dobrze widoczny dla odbierającego, ze stanowiska maszynisty.

 10. Jakie sygnały wskazują semafory doraźne zamykanego posterunku?

  S1.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz pod adresem http://eu07.pl/forum/index.php?topic=8166.0

Pytania są profilowane również ze względu na model lokomotywy jaką się będzie obsługiwać. Dalej znajdziesz zestaw pytań z 2006 roku na lokomotywę E22.

 1. Hamulec ręczny zakręcony w jednej kabinie działa na:
 2. Zawory odcinające ZOC1 i ZOC2 znajdują się:
 3. Silniki sprężarek ochraniane są:
 4. Aby przeprowadzić sterowanie na zimno należy:
 5. Zamknięta żaluzja dachowa spowoduje, że w pierwszej pozycji nie załączy się:
 6. Wentylatory oporów rozruchowych są zasilane:
 7. Przekaźniki czasowe w styczniku przetwornic sprężarek służą do:
 8. Napęd pneumatyczny WS służy do:
 9. Położenie nastawnika kierunkowego w pozycji N II:
 10. Ogrzewanie kabin ochraniane jest:
 11. Jakich obwodów wysokonapięciowych nie zabezpiecza przekaźnik różnicowy obwodu głównego?
 12. Przekaźnik różnicowy ma za zadanie:
 13. Przeniesienie siły pociągowej z wózków na pudło lokomotywy odbywa się za pomocą:
 14. Zadziałanie przekaźnika nadmiarowego sprężarki spowoduje:
 15. 1 km przejechanej drogi zajmuje na taśmie prędkościomierza:
 16. Zadziałanie przekaźnika nadmiarowego silników trakcyjnych spowoduje:
 17. Po dojściu pantografu do sieci następuje zanik napięcia w sieci trakcyjnej, przyczyna:
 18. Zmiana kierunku obrotów silnika trakcyjnego za pomocą nawrotnika odbywa się przez:
 19. Na której linii od dołu jest rejestrowane kasowanie SHP i czuwaka:
 20. Na dachu lokomotywy ET22 znajdują się następujące urządzenia elektryczne
 21. Przekaźnik ,,PC” znajduje się;
 22. Wyłącznik likwidacji poślizgu (WPL) znajduje się:
 23. Przekaźnik ,,PR” (różnicowy obwodów głównych) umieszczony jest w:
 24. Wyłącznik szybki na lokomotywie ET22 rozłączy obwody ,,WN”, gdy prąd cewki demagnesującej przekroczy wartość:
 25. Przekaźnik „PRP-40” (różnicowy obwodów pomocniczych) na ET22: zabezpiecza obwody…..
 26. Minimalna ilość sprawnych silników na lokomotywie ET22 przy prowadzeniu pociągu wynosi:
 27. Minimalna ilość sprawnych silników na lokomotywie ET22 przy jeździe luzem wynosi:
 28. Na lokomotywie ET22 od nr 496 prawidłowe ustawienie nawrotnika kontroluje….
 29. W obwodzie 1 pozycji jezdnej stycznik liniowy SL1 zasilany jest przez:
 30. Wał grupowy sterowany jest powietrzem poprzez:
 31. Uszkodzenie silnika trakcyjnego 2-giego, lub 5-tego pozycja odłącznika silnika trakcyjnego II umożliwia jazdę na połączeniach:
 32. Pierwsza pozycja jazdy ,,R” (równoległej) zaczyna się po przestawieniu nastawnika jazdy na pozycję:
 33. Połączenie równoległe łączy silniki trakcyjne w grupy:
 34. Silnik sprężarki głównej na ET22 zasilany jest napięciem:
 35. Zawory EP piasecznic znajdują się na:
 36. Jakie warunki muszą być spełnione do sprawdzenia sterowania ET22 na zimno:
 37. Po dwukrotnym zadziałaniu PR na ET22 starszy maszynista w celu określenia, w którym miejscu obwodu powstało zwarcie odłącza następujące odłączniki silników trakcyjnych?
 38. Powyżej jakiego ciśnienia w cylindrze hamulcowym następuje rejestracja na taśmie szybkościomierza?
 39. Przestawiając odłącznik silników trakcyjnych w położenie „odłączony jazda równoległa” jazdę uzyskamy od pozycji……
 40. Odłączając silnik numer 2 w położenie „odłączony jazda równoległa” podczas rozruchu będą pracowały silniki numer……
 41. Przyczynę braku napięcia na woltomierzu WN przy podniesionym pantografie i informacji dyżurnego o prawidłowym zasilaniu sieci trakcyjnej upatruję w……
 42. Prąd mocy ciągłej silnika trakcyjnego ET22 wynosi….
 43. Przy załączaniu ręcznie wyłącznika szybkiego ET22 w szafie WN należy „wyłączyć” z działania przekaźnik:

  Źródła: http://eu07.pl/forum/index.php?topic=8166.0 , http://www.zawodyregulowane.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=81:opis-maszynista-pojazdu-trakcyjnego&catid=35:maszynista-pojazdu-trakcyjnego&Itemid=55#upr_zad