Jeżeli szykujesz się do egzaminu na prawo jazdy, warto abyś dobrze przygotował się na jego część praktyczną. Testy egzaminacyjne są dosyć trudne i bywają przewrotnie skonstruowane. Niejednemu powinęła się na nich noga. Poniżej znajdziesz zestaw 30 pytań, na jakie możesz trafić zdając na prawo jazdy dowolnej kategorii:

 1. Zbliżając się do skrzyżowania ze znakiem „STOP” kierujący pojazdem powinien:

  a) zachować szczególną ostrożność [TAK]

  b) może wjechać na skrzyżowanie, jeśli nie utrudni ruchu innym pojazdom [NIE]

  c) powinien zatrzymać pojazd [TAK]

 2. Na drodze oznaczonej jako ekspresowa zabrania się:

  a) zatrzymania pojazdu w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu [TAK]

  b) postoju pojazdu w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu [TAK]

  c) holowania pojazdu [NIE]

 3. Pojedyncza linia ciągła:

  a) rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu [TAK]

  b) rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu [NIE]

  c) zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu [NIE]

 4. Podwójna linia ciągła:

  a) rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu [TAK]

  b) rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu [NIE]

  c) zabrania przejeżdżania na sąsiedni pas ruchu [TAK]

 5. Na jezdni posiadającej pobocze oddzielone przerywaną linią dopuszcza się:

  a) zatrzymanie pojazdu na jezdni [NIE]

  b) zatrzymanie pojazdu na poboczu [TAK]

  c) postoj pojazdu na poboczu [TAK]

 6. Na jezdni posiadającej pobocze oddzielone przerywaną linią zabrania się:

  a) zatrzymania pojazdu na jezdni [TAK]

  b) postoju pojazdu na jezdni [TAK]

  c) postoju pojazdu na poboczu [NIE]

 7. Na jezdni posiadającej pobocze oddzielone ciągłą linią zabrania się:

  a) zatrzymania pojazdu na poboczu [TAK]

  b) zatrzymania pojazdu na jezdni [TAK]

  c) postoju pojazdu na poboczu [TAK]

 8. Na jezdni posiadającej pobocze oddzielone ciągłą linią zabrania się:

  a) wjazdu na pobocze [TAK]

  b) zatrzymania pojazdu na jezdni [TAK]

  c) postoju pojazdu na jezdni [TAK]

 9. Na jezdni posiadającej pobocze oddzielone ciągłą linią zabrania się:

  a) zatrzymania pojazdu na jezdni [TAK]

  b) postoju pojazdu na jezdni [TAK]

  c) zatrzymania pojazdu na poboczu [TAK]

 10. Umieszczone na jezdni punktowe obiekty odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają:

  a) prawą krawędź jezdni [TAK]

  b) lewą krawędź jezdni [NIE]

  c) pasy ruchu [NIE]

 11. Umieszczone na jezdni punktowe obiekty odblaskowe barwy białej mogą wyznaczać:

  a) prawą krawędź jezdni [NIE]

  b) lewą krawędź jezdni [TAK]

  c) pasy ruchu [TAK]

 12. Umieszczone na jezdni punktowe obiekty odblaskowe barwy żółtej mogą wyznaczać:

  a) prawą krawędź jezdni [NIE]

  b) lewą krawędź jezdni [TAK]

  c) pasy ruchu [TAK]

 13. Biały trójkąt namalowany na powierzchni jezdni informuje o:

  a) zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu [TAK]

  b) zbliżaniu się do drogi podporządkowanej [NIE]

  c) zobowiązuje do zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem [NIE]

 14. Jeśli na jezdni występują znaki poziome barwy żółtej i białej, prowadzący pojazdem:

  a) powinien się stosować do znaków poziomych barwy żółtej [TAK]

  b) powinien się stosować do znaków poziomych barwy białej [NIE]

  c) wjeżdża na odcinek drogi ze zmienioną organizacją ruchu [TAK]

 15. Po sygnale żółtym sygnalizacji świetlnej zapali się:

  a) zielony [NIE]

  b) czerwony [TAK]

  c) czerwony i żółty [NIE]

 16. Sygnalizacja świetlna z migającym żółtym światłem:

  a) ostrzega o niebezpieczeństwie [TAK]

  b) nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności [TAK]

  c) zabrania wjazdu za sygnalizator [NIE]

 17. Sygnalizacja świetlna z migającym żółtym światłem umieszczona przed przejściem dla pieszych:

  a) zabrania wjazdu na przejście dla pieszych [NIE]

  b) zobowiązuje do krótkotrwałego zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych [NIE]

  c) nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności [TAK]

 18. Dwa migające na zmieną sygnały czerwone przed przejazdem kolejowym:

  a) zezwlają na wjazd na przejazd, jeżeli nie zbliża się do niego pociąg [NIE]

  b) zabraniają wjazdu za sygnalizator [TAK]

  c) oznaczają uszkodzoną sygnalizację świetlną [NIE]

 19. Widząc znak „Rogatka uszkodzona” kierujący pojazdem:

  a) powinien zatrzymać się przed znakiem [TAK]

  b) może nie zatrzymywać pojazdu, jeżeli przy znaku nie ma dróżnika [NIE]

  c) może zatrzymac pojazd za znakiem, bezpośrednio przed torem kolejowym [NIE]

 20. Po zatrzymaniu się przed znakiem „Rogatka uszkozona”, kierujący pojazdem:

  a) powinie oczekiwać na nadejście dróżnika [TAK]

  b) nie może kontynuować jazdy, jeżeli drużnik na to nie zezwala [TAK]

  c) może kontynuować jazdę, jeżeli nie ma dróżnika i upewnił się, że pociąg się nie zbliża [NIE]

 21. Kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:

  a) opuszczanie zapór zostało rozpoczęte [TAK]

  b) podnoszenie zapór nie zostało ukończone [TAK]

  c) po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy [TAK]

 22. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, kierujący pojazdem powinien podać na żądanie osób w nim uczestniczących:

  a) swoje dane personalne [TAK]

  b) dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu [TAK]

  c) dane zakładu, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC [TAK]

 23. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym nie ma ofiar, kierujący pojazdem powinien:

  a) nie ruszać pojazdu do czasu przjazdu Policji [NIE]

  b) pozostać na miejscu wypadku do czasu przyjazdu Policji [NIE]

  c) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu [TAK]

 24. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym sa ofiary, kierujący pojazdem powinien:

  a) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku [TAK]

  b) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku [TAK]

  c) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku [NIE]

 25. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien:

  a) natychmiast przenieść ofiary wypadku poza drogą [NIE]

  b) wezwać pogotowie ratunkowe [TAK]

  c) wezwać Policję [TAK]

 26. W okresie dostatecznej widoczności, kierujacy pojazdem holującym:

  a) powinien mieć włączone światła awaryjne [NIE]

  b) powinien mieć włączone światła mijania [TAK]

  c) może nie mieć włączonych świateł zewnętrznych pojazdu [NIE]

 27. Na autostradzie dopuszcza się holowanie:

  a) do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych [TAK]

  b) tylko pojazdem przeznaczonym do tego celu [TAK]

  c) dowolnym pojazdem [NIE]

 28. Holowany samochód osobowy powinien:

  a) być z tyłu po lewej stronie oznaczony trójkątem odblaskowym, jeżeli nie wysyła żółtych sygnałów błyskowych [TAK]

  b) mieć włączone światła mijania [NIE]

  c) mieć włączone światła pozycyjne w okresie niedostatecznej widoczności [TAK]

 29. Postój uszkodzonego pojazdu silnikowego należy sygnalizować:

  a) na autostradach i drogach ekspresowych – tylko w razie postoju na jezdni [NIE]

  b) na autostradach – w każdym przypadku [TAK]

  c) na drogach ekspresowych – w każdym przypadku [TAK]

 30. Kierujący pojazdem może używać świateł drogowych:

  a) w czasie od świtu do zmierzchu [NIE]

  b) w czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach [TAK]

  c) podczas dużej mgły [NIE]

Kompletny zestaw pytań testowych znajdziesz na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod tym adresem: http://www.mi.gov.pl/1/files/0/3064/BAZA%20PYTAN.pdf .