Wstępne wymagania:

 • dobre zdrowie (pierwsza kategoria)- przede wszystkim idealny wzrok i słuch (noszenie okularów jest dopuszczalne dopiero po przepracowaniu 2,5 roku)
 • średnie wykształcenie – ważne, aby było techniczne, bardzo dobrze, jeśli jest związane z mechaniką lub elektryką (zależnie od wybieranej trakcji),
 • przepracowanie określonego czasu jako pomocnik maszynisty (pół roku dla osób, które ukończyły technikum, dla pozostałych zasady są inne)

Etapy:

 1. kurs na pomocnika maszynisty (w odpowiednim, uprawnionym ośrodku)- 40 dni przy naprawie i utrzymywaniu lokomotyw trakcji, na którą szkoli się kandydat

  – 10 dni przy czynnościach rewidenta (określone czynności)

  – 15 dni przyczynnościach pomocnika (m. in. obserwowanie drużyny przy pracy)

  – 30 dni pracy na stanowisku pomocnika maszynisty (pod nadzorem)

 2. Egzamin na pomocnika maszynisty. Składa się z trzech części:I. praktyczna (elementy jazdy lokomotywą, znajomość jej części)

  II. teoretyczna pisemna (napisanie pracy bazującej na wiedzy o budowie lokomotywy)

  III. teoretyczna ustna (rozmowa, podczas której kandydat jest szczegółowo wypytywany o niezbędną na stanowisku wiedzę)

 3. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się Świadectwo Złożenia Egzaminu, które oprawnia nas do pracy na stanowisku pomocnika. Po pół roku (dla osób bez ukończonego technikum okres ten jest dłuższy) można się ubiegać o stanowisko maszynisty.
 4. Kurs na maszynistę obejmuje szkolenie teoretyczne (program ustalony przez pracodawcę), 20-dniowe szkolenie praktyczne pod okiem maszynisty odpowiedniej trakcji. Po tym następuje egzamin złożony z części praktycznej, pisemnej i ustnej.