Wymagania:

 • badania i psychotesty (orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu)

 • wykształcenie średnie

 • wiek powyżej 20 lat, czasami podaje się też maksymalny wiek 40 lat

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej

 • czasami wymagane jest zameldowanie w mieście, gdzie chcemy wykonywać pracę lub w przylegających gminach

Organizacja:

 • kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej

 • zajęcia teoretyczne trwają około 4 dni, praktyczne – około 3 miesięcy, zależnie od tego jak intensywny jest kurs

 • część teoretyczna obejmuje następujące bloki tematyczne:

  1. prawo o ruchu drogowym

  2. pierwsza pomoc

  3. budowa i obsługa tramwaju

  4. przepisy dla służby ruchu

 • po ukończeniu kursu należy zdać egzamin państwowy (koszt powyżej 100 złotych)