Sprawy te są regulowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Cały istotny tu dokument znajdziesz pod adresem:

http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/rozp_transport_kolejowy/proj_rozp_licencja_maszyn/px_rozporzadzenie_licencja_maszynisty_15.06.pdf