Tak, przy stanowisku pomocnika jak i maszynisty potrzebny jest jeszcze dokument zwany autoryzacją – wystawia go pracodawca i zaświadcza w nim, że znamy obsługę danego typu lokomotywy.